2014-08-22

Idag invigdes den nya räddningsstationen formellt inför ett 80-tal inbjudna gäster. Ikväll fortsätter invigningsfestligheterna då personalen på Vansbro kommun är inbjudna och imorgon är alla intresserade välkomna på ett öppet hus mellan kl. 11 och 15. 

Dagens invigningsceremoni innehöll tal från bland andra kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel, kommunalrådet Per-Anders Westhed, kommunstyrelsens andre vice ordförande Torsten Larsson och kommunstyrelsens tredje vice ordförande Nils-Erik Edlund. Förre räddningschefen Åke Johansson berättade historia kring Vansbros räddningstjänst från år 1900 och framåt, med många roliga och med dagens ögon sett, dråpliga historier. 

Sven Rubin och Hockey Bockey Bengt Benkt underhöll med några låtar och det bjöds på enklare förtäring. 

Bandet klipptes av kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel, räddningschef Bo Lundberg, kommunallrdået Per-Anders Westhed och brandman Anna Lissners. 

Räddningstjänsten i Vansbro kommun utanför sin nya arbetsplats. 

Underhållning med delar ur Svenne Rubins. 

Senast uppdaterad: 22 augusti 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail