2016-10-20


Illustration: Göteborgs stad.

Alla svenska medborgare förväntas vara så pass förberedda att vi ska klara 72 timmar, alltså tre dygn, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av så väl vatten som förnödenheter, samt ha förmåga att ordna både värme och ett sätt att få information på. Den så kallade 72-timmarsregeln förmedlas och tillämpas av så väl svenska kommuner, som landets länsstyrelser och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Den här veckan befinner sig kommunens kommunikatör samt säkerhetssamordnaren på två olika konferenser på temat krisberedskap och kriskommunikation, detta för att kommunens förberedelse för en oväntad händelse eller kris ska vara så god som möjligt. Men som medborgare har du alltså även ett eget ansvar, vilket du kan läsa mer om här eller här.

Det är lätt att tänka att "det där ordnar jag sen", men varför inte göra det nu? En oväntad händelse eller kris är ju just oväntad, och kan, om olyckan är framme, inträffa när som helst. Det kan handla om exempelvis ett stort strömavbrott, utsläpp av ett hälsofarligt ämne, en stor skogsbrand, förorenat vatten eller något annat. Tänk efter före- det tjänar vi alla på!

Här kan du läsa mer om vad du bör se till att ha hemma i skafferiet i händelse av krissituation, och på krisinformation.se kan du hålla dig uppdaterad kring pågående kriser och annan matnyttig information kring samhällskriser.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail