2018-07-26

Det torra och varma vädret gör att risken för bränder i skog och mark är extremt stor.

Följ eldningsförbudet, som enligt beslut från Länsstyrelsen 25 juli omfattar alla platser utomhus, även på egen tomt. Det gäller för alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig.

 
Vill du hjälpa oss att sprida denna viktiga information? Informationsmaterial finns att ladda hem HÄR eller att hämta i utskriven form på kommunkontorets reception.

Räddningstjänst, kommun och statliga myndigheter arbetar intensivt med att hantera bränder och övriga utmaningar som det varma vädret för med sig. Du som vill hjälpa till i arbetet med skogsbränderna kan kontakta Röda korset (www.rodakorset.se) som samordnar alla frivilliginsatser.

Lyssna på myndigheternas rekommendationer och följ händelseutvecklingen via Sveriges Radio P4, krisinformation.se och kommunens och myndigheternas webbplatser.

-> Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

-> Länsstyrelsen Dalarna

 
Senast uppdaterad: 26 juli 2018
Uppdaterad av: Elisabeth Svensson

Redaktörer - Webmail