2018-07-25

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har idag gått ut med en nationell uppmaning till samtliga länsstyrelser och kommuner i landet om att skärpa rådande eldningsförbud. 

Därför har Länsstyrelsen fattat beslut om ett utökat eldningsförbud i Dalarnas län som även omfattar eldning på egen tomt och användning av friluftskök.

Under en längre tid har det funnits ett generellt eldningsförbud i Dalarnas län med undantag för grillning med ändamålsenlig grill i egen trädgård och användning av friluftskök, så som stormkök och gasolkök, i samband med camping.

I och med det nya beslutet råder eldningsförbud utomhus i Dalarnas län. Förbudet omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

 Länk till Länsstyrelsens föreskrift om eldningsförbud i Dalarnas län

Senast uppdaterad: 26 juli 2018
Uppdaterad av: Elisabeth Svensson

Redaktörer - Webmail