2018-07-31

 

Tisdag 31 juli 2018, kl. 14.25

Det är åter tillåtet att grilla på egen tomt men inte att grilla eller elda på allmän plats i Vansbro kommun.

MSB omprövade under gårdagen rekommendationen till kommuner och länsstyrelser om det skärpta eldningsförbud som meddelades den 25 juli och MSB drar nu tillbaka sin tidigare uppmaning att införa totalt eldningsförbud.

Länsstyrelsen i Dalarnas län undersöker löpande, i samverkan med räddningstjänsterna, om förhållandena är sådana att de motiverar ett upphävande av det skärpta eldningsförbudet. Det generella beslut som fortsatt gäller ger dock fortfarande den enskilda kommunen möjlighet att medge undantag i sin egen kommun.

Frågor om dispens besvaras av räddningstjänsten, telefon 0281-752 29

Att tänka på!

- Djupare markskikt är kraftigt uttorkade och det är därmed fortfarande risk för omfattande mark- och skogsbränder.

- Även om det kommer regn så kommer skog och mark snabbt att kunna torka upp vid uppehållsväder och brandriskerna stiger då återigen till mycket höga värden.

- Räddningstjänsternas personal och material är fortsatt hårt utnyttjade på grund av de tidigare stora bränderna i länet.

Mer info finns här nedan (länkar):

- >> MSB
- >> Länsstyrelsen
- >> Frågor och svar om eldningsförbud

__________________________________________________

Okay to grill on your own property but not on public land
 
Tuesday 31 of July 2018, at. 13:30

The MSB re-examined the recommendation to municipalities and county administrative boards (Länsstyrelsen) on the intensified fire ban announced on July 25, and MSB is now withdrawing its previous call for a total fire ban. 

The county administrative board in Dalarna county continuously investigates, in conjunction with rescue services, whether the conditions are such that they warrant a repeal of the intensified fire ban.

However, the general decision still applicable still allows the individual municipality to grant exceptions in its own municipality.

Read more:

The county administrative board (Länsstyrelsen)

MSB
Questions and answers about the fire ban 

 

Senast uppdaterad: 31 juli 2018
Uppdaterad av: Elisabeth Svensson

Redaktörer - Webmail