2017-08-15

Tre månader har gått sedan kommunstyrelsen beslutade att lägga 700 000 kronor på att laga Saltviksbron. Reparationsarbetena skulle då påbörjas inom kort, men bristen på broingenjörer med rätt kompetens har satt käppar i hjulet. Nu finns dock en lösning i sikte.

− Jag började genast att leta efter en broingenjör med erfarenhet av liknande broar som kan hjälpa oss, men de få erfarna byråingenjörerna som finns har varit hårt uppbokade med inspektioner och andra uppdrag under sommaren. Så sent som i går, måndag, var jag åter i kontakt med den ingenjör som ska utföra uppdraget med att ta fram den tekniska specifikationen, och nu på torsdag ser det ut som att de kan sätta igång. Så fort specifikationen finns framme kan det praktiska reparationsarbetet påbörjas, säger samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson, som ansvarar för uppdraget.

Bland de alternativ som utreddes under våren valde kommunstyrelsen det förslag som innebär att Saltviksbron, efter renoveringen, kommer att hålla i cirka 15 år framåt. Arbetet kommer att kosta cirka 700 000 kronor nu, och ytterligare 300 000 kronor inom två år.

Målet är fortsatt att bron så snart som möjligt ska öppnas för gångtrafik.
− Men vad det innebär exakt i tid vågar jag inte svara på förrän vi har den tekniska specifikationen på plats, säger Thomas Carlsson.

Läs mer om Saltviksbron, och hitta kontaktuppgifter till ansvariga, här: http://www.vansbro.se/saltviksbron

Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail