2017-10-19

- Entreprenören Peab meddelade i dag, torsdag, att det beställda materialet som krävs för att inleda reparationsarbetena av Saltviksbron kommer i slutet av nästa vecka eller senast i början av veckan därpå. Så fort materialet är på plats börjar reparationsarbetet.

Det säger samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson, som också berättar att ambitionen är att bron ska kunna öppnas innan årsskiftet.

Det har varit många turer kring Saltviksbron sedan den stängdes för gångtrafik den 17 februari i år. I maj fattade kommunstyrelsen beslut om att bron ska repareras, och man bestämde sig då för ett förslag som innebär att Saltviksbron, efter renoveringen, kommer att hålla i cirka 15 år framåt. Arbetet kommer att kosta cirka 700 000 kronor nu, och ytterligare 300 000 kronor inom två år.

Därefter har arbetet med att upphandla de konsulter och entreprenörer som ska utföra arbetet pågått. Sedan i somras har den stora knäckfrågan varit att få loss en broingenjör med rätt kompetens och erfarenhet, och först nu, i mitten av oktober, har alla pusselbitar fallit på plats.

- Det här har hela tiden varit ett högprioriterat ärende, och jag förstår att många är frustrerade över att arbetet dröjt. Nu ser vi alla fram emot att arbetet ska dra igång inom de närmsta veckorna, och målet är att bron ska öppna på den här sidan årsskiftet, säger Thomas Carlsson.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail