2016-11-11

På sociala medier cirkulerar det just nu ett arbetsmaterial inför kommunstyrelsens beredningsmöte i nästa vecka, gällande ett uppdrag om översyn av möjligheten att bedriva Vansbro Simhall och Gym på entreprenad. Arbetsmaterialet har fått stor spridning och uppmärksamhet och har väckt många olika reaktioner. Vansbro kommun vill därför informera om och förtydliga att det är korrekt att det ligger ett förslag till kommunstyrelsen om att man vill utreda om det finns förutsättningar för att driva simhallen och/eller gymmet på entreprenad.

Huruvida det skulle bli billigare eller dyrare för så väl kommunen, som för medborgarna, om simhallen och/eller gymmet skulle drivas på entreprenad, eller vilka andra för- och nackdelar en sådan lösning skulle medföra, vet vi inte i dagsläget. Det är därför möjligheten ska utredas. Vilket beslut översynen leder till är omöjligt att spekulera om i dagsläget.

Först och främst ska alltså kommunstyrelsen ta ställning till om man överhuvudtaget vill se över möjligheten till annan drift. Beslut om det fattas av kommunstyrelsen den 29 november.

Huvudfrågan som ska besvaras i det här läget är om det alls finns förutsättningar för en annan drift än dagens.
 

Senast uppdaterad: 11 november 2016
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail