2011-11-10

I går kväll genomfördes den femte och sista Kommundelsträffen om de tuffa besparingsförslag som just nu ligger på bordet.

Det kom c:a 100 intresserade personer till Församlingshemmet i Dala-Järna för att ta del av de åtgärdsförslag som förvaltningen nyligen presenterat för kommunens politiska ledning.

Mycket positivt och ett starkt bevis för det intresse och engagemang som finns för Vansbro kommuns utveckling”, konstaterar kommunalrådet Per-Anders Westhed.

Totalt har mer än 220 personer deltagit i de fem Kommundelsträffarna;
27 i Nås, 20 i Krokmyran på Finnmarken, 56 i Äppelbo, 25 i Vansbro och hela 93 personer i Dala-Järna.

Det har varit en bra dialog och kommuninvånarna har haft tillfälle att framföra sina synpunkter och förslag. Nu är det upp till oss politiker att värdera förvaltningens förslag och de synpunkter och förslag som framkommit innan besluten tas.”

Jag är förhoppningsfull och tror på att vi kommer att enas om kraftfulla åtgärder som leder till att Vansbrokommun har en ekonomi i balans inom något år.”

Per-Anders Westhed

Kommunalråd, Vansbro kommun
 

Senast uppdaterad: 10 november 2011
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail