2012-05-20
Ansökningar för resor med riksfärdtjänst under perioden 2012-06-21 -- 2012-07-22 ska vara Vansbro kommuns färdtjänsthandläggare tillhanda senast den 4 juni 2012.
 
Resor för perioden 2012-08-20 – 2012-09-23 ska vara Vansbro kommuns färdtjänsthandläggare tillhanda senast den 30 juli 2012.
Ansökningar som inkommer för sent kommer ej att handläggas.
 
Ansökningsblanketter/handlingar finns att få genom färdtjänsthandläggare eller via hemsidan.
Vid frågor kontakta Ann Bergström på telefonnr: 0281-75360 under telefontid, måndag- fredag kl. 08:00-09:30.

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail