2012-11-07

Behöver du ansöka om riksfärdtjänst under perioden 22-26 december? Då ska din ansökan vara handläggaren tillhanda senast den 16 november. Vid övriga resor ska ansökan vara inlämnad senast tre veckor innan datumet för resan. Läs mer och hitta blanketterna här. 

Senast uppdaterad: 7 november 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail