2012-12-03
Den 7 januari 2013 tar kommunen över ansvaret för hemsjukvården från Landstinget.
  
Detta tar kommunen över:
Hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
 
Kommunens uppdrag gäller:
• hela dygnet, årets alla dagar
• både planerade och mer tillfälliga besök i hemmet
• förskrivning av hjälpmedel
• person som är inskriven i hemsjukvården och har en vårdplan
• alla personer, oavsett ålder och sjukdom.
 
Vad betyder det?
När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen kan man få hjälp i hemmet. Precis som tidigare kontaktar man sin vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.
I kommunens hemsjukvård arbetar legitimerade sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
 
 
Vem gör vad i hemsjukvården?

Kommunen ansvarar för:
• Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut
eller sjukgymnast för patienter inskrivna i hemsjukvården
• Planerade och mer tillfälliga hembesök
• Rehabilitering i hemmet
• Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
• Ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet
 
Landstinget ansvarar för:
• Läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala
hälso- och sjukvården
  
För mer information och frågor, kontakta din kommun!
Telefon vardagar 0281-750 00 (växel) eller  
vård- och omsorgschef Elisabeth Hekkala, tfn. 0281-75155. 
 
 
Senast uppdaterad: 3 december 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail