2013-09-06

Under hösten kommer förvaltningen ut till de Lokala servicepunkterna igen som ett led i att förbättra servicen för kommuninvånarna.

Först ut är personal från enheten för vård- och omsorg som svarar på frågor kring exempelvis hemtjänst och stöd när det gäller boende.

Följande tider och platser gäller:
17 september kl. 8–10 i Nås (Medborgarhuset)
19 september kl. 14–16 i Äppelbo (Äppelbo Gemenskaps lokaler)
20 september kl. 8–10 i Dala-Järna (Ja Järnas lokaler)

 

Senast uppdaterad: 6 september 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail