2013-10-08

Under hösten har förvaltningen åter funnits ute på de Lokala servicepunkterna som ett led i att förbättra servicen för kommuninvånarna.

Efter önskemål kommer personal från enheten för vård och omsorg
att svara på frågor kring exempelvis hemtjänst och stöd när det gäller boende på Vansbros servicepunkt i biblioteket i Medborgarhuset 22 oktober kl. 14–16. Välkomna!

 

Senast uppdaterad: 8 oktober 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail