2014-06-23

På biblioteket i Vansbro hittar du dokumentsammanställningen "Minneslotsen"

________________________________________________

Dokumentsammanställningen "Minneslotsen" innehåller samlad information, fakta och tips till dej som berörs av minnessjukdomar. Detta är resultatet av ett samarbete mellan Vansbro kommun och Vansbro Demensförening.

"Minneslotsen" hittar du också på kommunens lokala servicepunkter i Nås, Dala-Järna och Äppelbo samt i väntrummen hos distriktssköterskan och distriktsläkarmottagningen på vårdcentralen Bäckaskog.

Vill du se vilka hjälpmedel som finns eller har frågor kring detta, kontakta Kommunrehab på
telefon 0281-751 62 under telefontid 8:00-9:00.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2017
Uppdaterad av: Marie Hellberg

Redaktörer - Webmail