2014-09-17

Har du frågor kring anhörigstöd? Känner du dig ensam om allt ansvar? Undrar du vilken hjälp som finns att få?

Anhörigstöd är till för dig som vårdar en sjuk, gammal eller funktionshindrad medmänniska – en släkting, god vän eller granne.

Nu kommer förvaltningen ut på plats, den här gången Laila Eriksson, anhörigsamordnare på Vansbro kommun, till de Lokala servicepunkterna för att informera om stödet och svara på era frågor.

Följande datum träffas Laila mellan kl. 16 och 18 (på båda platserna):
24 september Vansbro (biblioteket)
30 september Nås (Bygdegården)

Laila Eriksson når du på tfn. 0281-751 48 eller laila.eriksson@vansbro.se.

 

Senast uppdaterad: 17 september 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail