2015-10-20

Torsdag 22/10 kl. 18.00 på församlingsgården i Vansbro.

Kostnadsfritt - Fika - Frågestund

Ola har lång erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. De senaste åren har han främst arbetat som enhetschef i Gävle kommun där han i huvudsak arbetar med demensvårdsutveckling. Som författare har han givit ut böckerna "Hur vi bemöter demenssjuka" (2008) och "Praktisk professionell planering" (2009)

Arr: Vansbro kommun, Vansbro demensförening och
Studieförbundet Vuxenskolan

 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2015
Uppdaterad av: Elisabeth Svensson

Redaktörer - Webmail