2016-01-18

Kommunfullmäktige i Vansbro kommun tog 2015-11-16 (§109) beslut om följande:
Personer med beslut på särskilt boende, LSS och/eller psykiatriboende debiteras 50 kronor i månaden för hjälpmedelsförsörjning från och med 2016-01-01. Avgiften ligger utanför kommunens maxtaxa.

I summan ingår den grundutrustning som finns på enheten, personligt förskrivna hjälpmedel samt försäljningsprodukter.

Avgiften finns specificerad på avgiftsbeslutet och kommer att debiteras månadsvis i efterskott med första debitering i samband med januaris avgifter.

Frågor besvaras av avgiftshandläggaren, tel. 0281-751 56

Se protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-11-16

 

Senast uppdaterad: 18 januari 2016
Uppdaterad av: Elisabeth Svensson

Redaktörer - Webmail