2016-10-07


Foto: Anna Nyberg.

Det blev ett lyckat arrangemang när Vansbro kommun och Landstinget Dalarna på torsdagen arrangerade Äldremässan i Medborgarhuset.

Äldremässan, som arrangerades i Vansbro för andra året, ingår i Socialstyrelsens riksomfattande kampanj Balansera mera, med syfte att förhindra fallolyckor i vardagen.

Temat för mässan var mat, motion och mediciner, och en av dagens höjdpunkter var föreläsningen med matkonsulent Cecilia Sassa Corin som hölls i Teatern för ett 50-tal åhörare. Fokus i föreläsningen var mat som en källa till glädje och energi, och handlade om att mat ska stimulera våra sinnen och bidra med näring så vi kan hålla oss vitala och friska så länge som möjligt. Sassa Corin fokuserade främst på det friska åldrandet och de goda matvalen, och åhörarna fick korta råd om mat och måltider att ta till när någon anhörig eller en själv blir sjuk eller tappar aptiten.
- Det var faktiskt en väldigt bra, informativ föreläsning för målgruppen, säger folkhälsosamordnare Mia Johansson.


Foto: Anna Nyberg.

Dessutom bjöd dagen bland annat på ett antal kommunala utställare, samtliga med fokus på äldres välbefinnande. Anhörigstödet berättade om sociala insatser, mötesplatser, anhöriggrupper och övrigt stöd, rehab visade hjälpmedel i matsituationer och kostenheten presenterade matlådans väg från råvara till beställare, samt bjöd på smakprov. Bland mycket annat.

-Vi är väldigt nöjda med dagen, konstaterar Mia Johansson.


Anna Nyberg, kommunikatör

 

Senast uppdaterad: 7 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail