2016-10-25

Kommunfullmäktige har beslutat om ny maxtaxa inom vård- och omsorgsområdet. Den nya maxtaxan börjar gällla den 1 januari 2017. Som tidigare gäller fortfarande att den avgift som ska betalas beror på ditt eget individuella avgiftsutrymme beräknat utifrån aktuella inkomster. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail