2017-10-06


Ina Stam och Micke Larsson, som jobbar på Bumerangen, tömmer ett lass med saker som Micke just varit i Nås och hämtat. Prylarna ska gås igenom, prismärkas och därefter säljas i butiken. Foto: Anna Nyberg.

Att Vansbro kommun driver secondhandbutiken Bumerangen i en lokal vid den södra infarten till Vansbro tätort är kanske de flesta bekanta med. Men vad färre troligen vet är att butiken bara är en i en lång rad av verksamheter som bedrivs av Aktivitetscentrum, i syfte att hjälpa människor ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Aktivitetscentrum är sedan hösten 2016 samlingsnamnet för den tidigare Arbetsmarknadsenheten, samt Dagcenter och Fenix.

För Aktivitetscentrums verksamheter på Fabriksvägen 8, Grönalid, dit bland annat Bumerangen hör, är sedan januari i år Annika Matthed chef. Hon berättar om en givande och bred verksamhet, innehållande allt från butik till renhållning.
−Vi gör så otroligt mycket som jag inte tror att folk känner till. Bland annat är det vi som sköter om kommunens fyra rastplatser, lika många badplatser, röjer sly åt kommunen, har byggt så gott som samtliga bryggor åt Vansbrosimningen, samt åtar oss allmänna måleri- och skötseluppdrag åt kommunen. Det är uteslutande kommunen och ideella föreningar som är våra uppdragsgivare, vi åtar oss inte uppdrag åt privatpersoner, berättar hon.


Annika Matthed. Foto: Anna Nyberg.

Människor trivs
Annika Mattheds personal består av personer som av olika skäl befinner sig mellan två jobb, och som behöver rustas för att gå vidare till studier eller en reguljär anställning.
− Det kan handla om exempelvis långtidsarbetslöshet, att komma igång efter en långvarig sjukdom, eller andra skäl. Gemensamt för alla är att Aktivitetscentrum ska fungera som en sluss; man ska passera här och gå vidare till något annat. Hur lång tid det tar är däremot ytterst individuellt. Några är mer eller mindre bara in här och vänder, medan andra stannar kvar i flera år. Vi jobbar bland annat med att stärka de här personerna på olika sätt och ge dem nya erfarenheter att skriva upp på cv:t, berättar Matthed.

Annika Matthed talar varmt och innerligt om delaktighet, gemenskap, och vikten av att se varje person som en unik individ, om hur människor växer av ansvar och av att få vara med i beslutsfattande.
− Det är grundbultar i det vi jobbar med, och det fungerar väldigt bra. Vi har ett frisktal på över 93 procent på vår arbetsplats, människor trivs här, säger hon.

Hämtar och kör ut

Secondhandbutiken Bumerangen är kanske den del av verksamheten som flest invånare kommer i direktkontakt med. Där jobbar för tillfället bland andra Ina Stam. Hon har i många år arbetat som kyrkogårdsvaktmästare, men har butikserfarenhet, då hennes pappa drev skoaffär när hon växte upp. Det gör att hon trivs och känner sig bekväm i butiksmiljön.
− Det är ett varierande och roligt jobb där man träffar mycket människor, säger Ina Stam, innan hon avbryts av en kundfråga.


Ina Stam, för dagen klädd i en outfit hon fyndat på just Bumerangen.
- Alltihop har kostat mellan 30 och 50 kronor, berättar hon. Foto: Anna Nyberg.

Det är personalen i butiken som själva tar emot alla prylar som människor skänker till butiken, ser till att allt är helt och rent, prissätter och placerar ut det i butiken.


Ina Stam packar upp varor och prissätter. Foto: Anna Nyberg.

− Prissättningen kan vara knivig. Men man får fråga sig vad man själv skulle vara beredd att betala för en pryl, och är man osäker får man kolla på liknande saker hos nätbutiker och auktionssajter, säger Ina Stam, samtidigt som hon återigen blir avbruten, den här gången av kollegan Micke Larsson som just kommit in med en hel minibuss full av möbler som han varit och hämtat i Nås och behöver hjälp att lasta av.


Micke Larsson med ett lass med prylar som ska lastas av. Foto: Anna Nyberg.

Att hämta gods hemma hos människor ingår nämligen också i Bumerangens verksamhet.
− Det är bara att ringa oss om du har något skrymmande att skänka, vi hämtar inom hela kommunen, berättar Annika Matthed.


Foto: Anna Nyberg.

På samma sätt kan du också få saker du köper i butiken hemkört för en symbolisk summa.
− Det är bra omsättning i butiken. Det är sällan något blir kvar här länge. Och vi är för absolut hållbarhet− vi slänger ogärna något, konstaterar Ina Stam.

Bumerangen har öppet vardagar klockan 9.30-15.30.

Anna Nyberg, kommunikatör
 

Senast uppdaterad: 11 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail