Saltviksbron stängd- men nu ska den lagas!

170815 Brist på broingenjörer har fördröjt Saltviksbron
Tre månader har gått sedan kommunstyrelsen beslutade att lägga 700 000 kronor på att laga Saltviksbron. Reparationsarbetena skulle då påbörjas inom kort, men bristen på broingenjörer med rätt kompetens har satt käppar i hjulet. Nu finns dock en lösning i sikte.

− Jag började genast att leta efter en broingenjör med erfarenhet av liknande broar som kan hjälpa oss, men de få erfarna byråingenjörerna som finns har varit hårt uppbokade med inspektioner och andra uppdrag under sommaren. Så sent som i går, måndag, var jag åter i kontakt med den ingenjör som ska utföra uppdraget med att ta fram den tekniska specifikationen, och nu på torsdag ser det ut som att de kan sätta igång. Så fort specifikationen finns framme kan det praktiska reparationsarbetet påbörjas, säger samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson, som ansvarar för uppdraget.

Bland de alternativ som utreddes under våren valde kommunstyrelsen det förslag som innebär att Saltviksbron, efter renoveringen, kommer att hålla i cirka 15 år framåt. Arbetet kommer att kosta cirka 700 000 kronor nu, och ytterligare 300 000 kronor inom två år.

Målet är fortsatt att bron så snart som möjligt ska öppnas för gångtrafik.
− Men vad det innebär exakt i tid vågar jag inte svara på förrän vi har den tekniska specifikationen på plats, säger Thomas Carlsson.
 

170518: Nu ska Saltviksbron lagas!
I tisdags beslutade kommunstyrelsen att lägga 700 000 kronor på att laga Saltviksbron. Reparationsarbetena ska påbörjas inom kort.

Olika alternativ har utretts under våren, och inriktningen har hela tiden varit att det ska fortsätta att finnas en bro över Vanån mellan Saltvik och Träkol. I veckan bestämde sig kommunstyrelsen för ett av alternativen.

Alternativet som valdes innebär att bron, efter renoveringen, kommer att hålla i cirka 15 år framåt. Arbetet kommer att kosta cirka 700 000 kronor nu, och ytterligare 300 000 kronor inom två år.

Det är nu upp till samhällsbyggnadsförvaltningen, under ledning av Thomas Carlsson, att inom kort påbörja arbetet med att laga de akuta skadorna på Saltviksbron. Målet är att bron så snart som möjligt ska öppnas för gångtrafik.
– Nu börjar arbetet med att handla upp en konsult som ska göra förfrågningsunderlaget åt oss. Det ska sedan användas för att handla upp en entreprenör, säger Thomas Carlsson.

Anna Nyberg, kommunikatör


Foto: Anna Nyberg.

This message will follow in english down the page!
En besiktning av hängbron i Saltvik i februari 2017 visade att bron är i stort behov av upprustning. Med anledning av det stängdes bron för all övergångstrafik fredagen den 17 februari klockan 16.00 och tills vidare.

Kommunstyrelsen gav den 14 februari 2017 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda en utredning kring kostnader för renovering av den befintliga bron, alternativt uppförande av en ny.
− Det är självklart inte roligt att meddela att vi måste stänga Saltviksbron, som vi vet används flitigt av såväl cyklister som gångtrafikanter, men vi måste prioritera säkerheten. Den utredning som nu inleds får utvisa framtiden för bron, säger samhällsbyggnadschefen Thomas Carlsson, som dock redan nu kan säga att bron inte kommer att hinna öppnas igen inför årets upplaga av Vansbrosimningen.

Ytterligare information kommer att redovisas löpande på www.vansbro.se/saltviksbron, så fort det finns något nytt att rapportera.

Tillsvidare ber Vansbro kommun boende i Saltviksområdet, samt andra som brukar nyttja bron för motionsrundor eller för transport till och från jobb, skola eller andra aktiviteter, att ha överseende med det extra besvär avstängningen innebär.

Allmänna frågor om broavstängningen hänvisas till samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson.

Skolskjutsar kommer att gå som vanligt. Under tiden som bron är avstängd erbjuds även högstadieelever boende i Saltvik skolskjuts. Frågor hänvisas till respektive rektor. 

Hängbron i Saltvik tillverkades på en mekanisk verkstad i Vansbro och uppfördes år 1913 vid gruvan i Grängesberg. År 1925 hade bron blivit för kort, då dagbrottet utvidgades, och den såldes då till Vansbro kommun för 8 700 kronor. Bron monterades ner, transporterades till Vansbro, och två år senare, 1927, var den färdigmonterad på platsen där den hänger än i dag.

English version:
An inspection of the suspension bridge in Saltvik has shown that the bridge is in need of a refurbishment. Because of that, the bridge is closed for all walking and bicycling from Friday the 17th of February from 16 pm and until further notice.

The Municipal has given the planning office the mission to start an investigation to find out the costs of renovating versus building a new bridge.
- Of course it isn't fun to announce that we have to close the bridge in Saltvik, which we know is diligently used by both cyclists and pedestrians, but we have to prioritize the security. The investigation that’s now starting will decide the future of the bridge, says the manager of the planning office, Thomas Carlsson.

He can already now tell that the bridge will not be opened again before Vansbrosimningen in July.

Further information will be published here at www.vansbro.se/saltviksbron, as soon as there's something new to report. Until then, the Vansbro Municipality asks all the inhabitants who use the bridge on a regular basis, to be patient, and to bear with the trouble this situation causes.

All questions about the suspension bridge in Saltvik are to go to Thomas Carlsson.

All school buses will run as normal during this time, and through this period will also the high school students living in Saltvik be offereed to go by bus to school. The headmaster of each school respectively can answer questions about the school buses.

Anna Nyberg, kommunikatör

Aktuellt från

Inga aktuella nyheter, se nyhetsarkivet för tidigare publicerade nyheter.

Senast uppdaterad: 15 August 2017
Uppdaterad av: Anna Nyberg
Informationsansvarig: Anna Nyberg, kommunikatör

Kontakt

Samhällsbyggnadschef
(Allmänna frågor)
Thomas Carlsson
Telefon: 0281-752 05
E-post

Rektor Smedbergsskolan
(Skolskjutsfrågor)
Camilla Andersson
Telefon: 0281-751 04
E-post

Rektor Parkskolan
(Skolskjutsfrågor)
Maria Alfredsson
Telefon: 0281-751 39
E-post

 

Redaktörer - Webmail