Äldre och funktionshindrade

Du som är äldre, eller som har en funktionsnedsättning, ska kunna få det stöd, den service och omvårdnad som du behöver i din vardag.

Kommunen kan bistå med en rad olika insatser där målsättningen är att du ska kunna bo hemma så länge som det är möjligt. De flesta insatserna som ges föregås av en behovsbedömning. 

Synpunkter och klagomål
Inom socialt stöd och omsorg i Vansbro kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Vi kommer att ta emot dina synpunkter och klagomål på ett positivt sätt och vi återkommer med svar till dig i de fall du lämnat namn och telefonnummer. 

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med GDPR. Klagomål och synpunkter registreras och blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Så här gör du
Du kan välja att muntligen lämna dina synpunkter och klagomål direkt till personal eller chef för den berörda verksamheten eller fylla i vår blankett för klagomål och synpunkter. 

Ifylld blankett lämnas till personal eller chef för den berörda verksamheten eller skickas till:

Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
780 50  VANSBRO
E-post: vansbro.kommun@vansbro.se Länk till blanketter här

Aktuellt från vård och omsorg

Inga aktuella nyheter, se nyhetsarkivet för tidigare publicerade nyheter.

Senast uppdaterad: 27 November 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Socialchef

Kontakt

Socialchef
Elisabeth Hekkala
Telefon: 0281-751 55
E-post

Äldreomsorgschef
Yvonne Danielsson
Telefon: 0281-751 46
E-post

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
E-post

Avgiftshandläggare
Marie Hellberg
Telefon: 0281-751 56
E-post

Redaktörer - Webmail