Äldre och funktionshindrade

Du som är äldre, eller som har en funktionsnedsättning, ska kunna få det stöd, den service och omvårdnad som du behöver i din vardag.

Kommunen kan bistå med en rad olika insatser där målsättningen är att du ska kunna bo hemma så länge som det är möjligt. De flesta insatserna som ges föregås av en behovsbedömning.

Länk till blanketter här

Aktuellt från vård och omsorg

14 november 2017

Johanna Annersten föreläser om hur det är att  leva med en partner som har ADHD. Onsdagen den 22 novemeber klockan 18.30-20.00 i Församlingsgården i Vansbro. 

För allmänhet, anhöriga, personer med diagnoser, yrkesverksamma personer och arbetsgivare. Evenemanget är kostnadsfritt.

Arrangörer är Vansbro kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Finsam Västerdalarna och Svenska kyrkan 

Senast uppdaterad: 18 May 2017
Uppdaterad av: Anna Nyberg
Informationsansvarig: Vård- och omsorgschef

Kontakt

Socialchef
Elisabeth Hekkala
Telefon: 0281-751 55
E-post

Äldreomsorgschef
Yvonne Danielsson
Telefon: 0281-751 72
E-post

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid vardagar klockan 10.00-12.00
E-post

Avgiftshandläggare
Marie Hellberg
Telefon: 0281-751 56
E-post

Redaktörer - Webmail