Val 2018

Information inför valet den 9 september 2018
 

Vem får rösta?
För att ha rösträtt i valen till riksdag, kommun eller landsting måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Du som är röstberättigad kommer att få ett röstkort hem i brevlådan i mitten av augusti.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. 

Rösträtt till riksdagen
- Du som är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- eller landstingsfullmäktige
- Du som är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.

- Du som är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget.

- Du som är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

Förtidsröstning
Från och med den 22 augusti till och med valdagen den 9 september går det att förtidsrösta.

För att få rösta måste du ha ditt röstkort. Du behöver även kunna styrka din identitet genom att visa en id-handling. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Röstningslokal för förtidsröstning
Under perioden från den 22 augusti till och med valdagen den 9 september kan du förtidsrösta vid Biblioteket i Medborgarhuset i Vansbro enligt följande:

22 augusti – 24 augusti                       klockan 16.00 – 20.00
25 augusti – 26 augusti                       klockan 11.00 – 14.00
27 augusti – 31 augusti                       klockan 16.00 – 20.00
1 september – 2 september                klockan 11.00 – 15.00
3 september – 7 september                klockan 16.00 – 20.00
8 september                                        klockan 10.00 – 16.00

På valdagen den 9 september kan du förtidsrösta i kommunens samtliga vallokaler.

Rösta på valdagen
I Vansbro kommun finns det fyra valdistrikt. För varje valdistrikt finns det en vallokal. På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska rösta i om du väljer att rösta på valdagen. Vallokalerna har öppet på valdagen den 9 september enligt följande:

Valdistrikt    Vallokal                                                 Öppettider
Nås               Gymnastikhallen, Nederborgs skola      08 - 13 och 16 - 20
Dala-Järna    Ja Järnas lokal                                       08 - 20
Vansbro         Biblioteket                                              08 - 20
Äppelbo         Gymnastikhallen, Berghedens skola     08 - 13 och 16 - 20

Alla kommunens vallokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

Dublettröstkort

Om du behöver ett nytt röstkort kan du besöka receptionen i Medborgarhuset. Receptionen har möjlighet att skriva ut ett nytt röstkort till dig från dess att förtidsröstningen startat.

Rösta med bud
Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till en vallokal på valdagen eller till en förtidsröstningslokal kan du rösta genom bud. Det går också att begära att kommunens ambulerande röstmottagare besöker dig för att ta emot din röst.

Valnämndens preliminära rösträkning
Onsdagen den 12 september klockan 09.00 genomförs valnämndens preliminära rösträkning i Järnarummet, Medborgarhuset, Vansbro. Sammanträdet är offentligt och öppet för allmänheten.

För mer information om valet kontakta Vansbro kommun via telefon 0281-750 00 eller e-post vansbro.kommun@vansbro.se 

Senast uppdaterad: 9 september 2018
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Kommunsekreterare

Kontakt

Valnämnd:
Tel: 0281-75026

Valhandläggare:

 Mikael Granath
Tel: 0281-75008

Sara Beya Brand
Tel: 0281-75021

Se även

Externa länkar

Redaktörer - Webmail