Varning för vajrar spända över Vanån på grund av arbete med spillvattenledning
Måndag 18 november
Klockan 18.00 – 21.00
Medborgarhuset, Norra Allégatan 30, Vansbro

Kommunfullmäktige sammanträder

Varmt välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde!

Bland annat behandlas:
• Information om Näringslivsplan
• Delårsrapport 2019
• Revidering av taxa för sotning och brandskyddskontroll
• Förteckning över inkomna ej besvarade motioner
• Återrapportering av partistöd

Information
Datum: Måndag 18 november
Tid: 18.00 - 21.00
Plats: Medborgarhuset, Norra Allégatan 30, Vansbro
Arrangör: Vansbro kommun
Senast uppdaterad: 18 november 2019