Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.
Måndag 16 december
Klockan 18.00 – 22.00
Norra Allégatan 30

Kommunfullmäktige sammanträder

Bild

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 december klockan 18.00 i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro.

Bland annat behandlas:
- Taxor
- Justering av strategisk plan 2020-2022
- Revidering av ägarhandlingar för Inlandsbanan AB
- Uppvaktning av 25-årsjubilarer
- Svar på motioner

Information
Datum: Måndag 16 december
Tid: 18.00 - 22.00
Plats: Norra Allégatan 30
Arrangör: Vansbro kommun
Senast uppdaterad: 9 december 2019