Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.
Tisdag 30 november
Klockan 18.30 – 19.30
Medborgarhuset, Vansbro

Frivilliga Resursgruppen - rekryteringsträff

FRG

FRG-personal från hela länet deltog i sommarens sökinsats i Nås. Foto: Leif Olsson

FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för, plötsligt kan en vattenbrist uppstå och kranarna i våra bostäder står tomma. En stor skogsbrand kan bryta ut och påverka stora delar av samhället. Vi kan drabbas av en smitta, kanske till och med en pandemi som sprids, precis som coronapandemin som pågår just nu. Vattenbrist, stora bränder och smittspridning påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av förstärkningsresurser blir stort.

Då finns FRG runt om i hela landet, beredda att aktiveras för att avlasta kommunerna.
— Vi behöver bli både fler och yngre, säger Karl-Göran Alfredsson, en av gruppens ledare i kommunen och som nu vill se att fler vill bli hans kollegor.

I grundutbildningen får du lära dig allt från hur man möter personer i kris till första hjälpen samt hjärt- och lungräddning.

Känner du att du skulle passa i FRG och vill göra en insats när det oväntade händer?
Kom då till Pelarsalen i Medborgarhuset den 30 november 18:30 så berättar vi mer.

Välkommen!

Information
Datum: Tisdag 30 november
Tid: 18.30 - 19.30
Plats: Medborgarhuset, Vansbro
Senast uppdaterad: 23 november 2021