Tipsa oss om evenemang

Fält som är markerade med * måste du fylla i.

Vi redigerar dina uppgifter och publicerar evenemanget, under förutsättning att det följer nedantående riktlinjer, i evenemangskalendern inom tre arbetsdagar.

Om du har frågor eller behöver ändra något i efterhand, kontakta oss via e-post: kommunikation@vansbro.se 

Tipsa Visit Dalarna i första hand

Har du tips på kommande evenemang i Vansbro kommun kan du i första hand tipsa Visit Dalarna som publicerar informationen helt gratis i sin evenemangskalender.

Tipsa Visit Dalarna om ditt evenemang Länk till annan webbplats.

Publicera evenemang i kommunens kalender

I vår kalender kan privatpersoner, föreningar och organisationer publicera information om aktiviteter och evenemang i Vansbro kommun. Inläggen publiceras efter granskning och din kalenderhändelse publiceras inte automatiskt bara för att du lagt in den.

Vad publicerar vi?

  • Information om aktiviteter som arrangeras inom Vansbro kommuns geografiska gränser.
  • Information om aktiviteter som är av allmänt intresse och som riktar sig till invånare, genomresande eller besökare i Vansbro kommun. Arrangemangen ska vara öppna för alla.

Vad publicerar vi inte?

  • Information om interna aktiviteter dit inte allmänheten välkomnas.
  • Information om partipolitiska aktiviteter.
  • Kommersiella aktiviteter kopplade till enskilda företag eller produkter.
  • Evenemang med religiös eller esoterisk karaktär, exempelvis gudstjänster, väckelsemöte, religiösa träffar.
  • Information om aktiviteter som kan tolkas som diskriminerande eller som hets mot folkgrupp.
  • Information som strider mot lag eller på annat sätt är stötande eller olämpligt.
  • Spam och företagsreklam.

Ditt ansvar

Du som arrangör ansvarar för att informationen om evenemangen är korrekta. Vansbro kommun tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna informera allmänheten om de evenemang du vill tipsa om på vår webbplats.

Vansbro kommun har en skyldighet att bland annat följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Vi kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

Vi har fått dina uppgifter från evenemangsformuläret på vår webbplats. Vi behöver uppgifterna för att kunna publicera information om ditt evenemang. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med kommunstyrelsens informationshanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med besökare på vansbro.se. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post vansbro.kommun@vansbro.se. Du når vårt dataskyddsombud på e- post dataskyddsombud@vansbro.se, samt växelns telefonnummer 0281-750 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Senast uppdaterad: 14 december 2021