Grumligt vatten i Dala-Järna

Just nu är dricksvattnet grumligt i stora delar av Dala-Järna i Vansbro kommun. Det är ofarligt att dricka vattnet men det kan upplevas som obehagligt.

Rinnande vatten ur kran

Felsökning pågår hos Dala Vatten och Avfall och i väntan på att problemet är löst kan du hämta dricksvatten vid Skogsgläntans förskola. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen. Om du ska hämta vatten vid Skogsgläntans skola behöver du ta med egna kärl. Mer information hittar du på Dala Vatten och Avfalls webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 21 mars 2019