Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 25 mars 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Investering för att göra klart fiberutbyggnaden

Kommunen har tidigare sökt och fått bidrag från Europeiska utvecklingsfonden för att bygga ut stamnätet. För att undvika att bli återbetalningsskyldiga behöver vi bygga klart stamnätet, men det fattas i dag 2,3 miljoner kronor för att kunna göra det.

Beslut: Kommunfullmäktige avsätter 2,3 miljoner kronor för att fiberutbyggnaden ska kunna göras klar.

Handläggare: Per-Erik Nilsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef

Ärende: Biblioteksplan 2019-2022

Enligt bibliotekslagen ska vi, och alla andra kommuner i landet, ha en Biblioteksplan som beskriver en strategisk utveckling av vårt/våra bibliotek.

Beslut: Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för Vansbro kommun.

Handläggare: Monica Danielsson, bibliotekschef

Senast uppdaterad: 26 mars 2019