Färdigrökt på uteserveringar

Den 1 juli i år börjar en ny tobakslag att gälla i Sverige.

Illustration av en brinnande cigarett.

Snart är det färdigrökt på bland annat uteserveringar.

För allmänheten kommer lagen främst att märkas genom att det blir rökförbud på fler ställen, till exempel uteserveringar, busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser och vid entréer till allmänna lokaler. Det är den som äger eller har verksamhet i lokalen som ska se till att rökförbudet följs, genom att informera eller säga till de som röker.

Rökförbudet gäller även e-cigaretter, örtprodukter och andra rökprodukter.

Försäljning av tobaksvaror

Den som vill sälja tobaksvaror måste från den 1 juli ansöka om tillstånd. Tidigare har butikerna endast anmält sin försäljning. Det är upp till oss på miljökontoret att pröva om den som söker är lämplig för att ha verksamheten.

Folkhälsomyndigheten samordnar

Folkhälsomyndigheten har det nationella samordningsansvaret för det tobaksförebyggande arbetet. På deras webbplats kan du läsa mer om samhällets insatser på tobaksområdet. Där finns också frågor och svar om den nya tobakslagen.

Senast uppdaterad: 28 mars 2019