Dags för vuxna att agera!

Vi får gång på gång klagomål om att äldre ungdomar stör och stökar i samband med att fritidsgården Tandtrollet är öppen i Dala-Järna.

‒ Från kommunens sida gör vi allt vi kan för att få ett slut på detta- men vi kan inte ta ansvar för allt som sker utanför fritidsgårdens lokaler. Nu är det dags för föräldrar och andra vuxna att hjälpa till, säger fritidsgårdschef Mia Johansson.

Silhuetter av människor.

Klagomålen har varit både många och allvarliga. Det handlar om att det finns vissa ungdomar som har svårt att sköta sig i samband med att fritidsgården är öppen, och helt enkelt lever rövare på utsidan. Det handlar om olika typer av störningsmoment.

– Vi förstår att det här är extremt störande för dem som bor i närheten. Men jag måste poängtera att vi från kommunens sida gör allt vi kan. Men vi kan inte agera ordningsvakter ute på gator och torg, där måste föräldraansvaret kicka in. Vi vill uppmana alla föräldrar att ta ett ordentligt snack med sina ungdomar kring hur man beter sig ute på byn, och att föräldrar och andra vuxna också faktiskt börjar visa sig ute på samhället under helgkvällarna, säger Mia Johansson.

Bjuder in till diskussionsmöte

Tillsammans med föreningen JaJärna har hon beslutat att arrangera ett informations/diskussionsmöte för att tillsammans komma fram till en väg framåt.

– Vi uppmanar allmänheten att komma och engagera sig! Vi måste agera gemensamt för att komma tillrätta med problemen, säger hon.

Mötet är måndagen den 8 april klockan 18.00 i JaJärnas lokaler på torget i Dala-Järna. Samma byggnad som fritidsgården använder.

Senast uppdaterad: 29 mars 2019