Nu fortsätter fiberutbyggnaden

Under vintern har vi inom Vansbro Fiber sett över både vår organisation och strategi för det fortsatta arbetet med fiberutbyggnaden. Vi har fått nya pengar från politiken som är en förutsättning för att detta arbete ska kunna fortsätta.

Nätverkskabel

Hur vi kommer att prioritera kring utbyggnaden av fibernätet beror både på hur många som bor i ett område, hur många företag det finns där, samt hur många som faktiskt väljer att ansluta sig till vårt fibernät.

Vi måste också att rätta oss efter den bredbandsstrategi som politikerna i kommunfullmäktige har beslutat om. Det här jobbar vi med just nu och kommer att berätta mer så snart vi har något konkret att informera om.

Senast uppdaterad: 5 april 2019