Vansbrosimningen plus Tandtrollet lika med sant!

Vansbrosimningen behöver fler funktionärer, och fritidsgården Tandtrollet behöver få in pengar för att arrangera eventet Drogfri skolavslutning. Nu satsar Vansbrosimningen på ett nytt funktionärsprojekt med förhoppning att det ska bli win-win för båda parter.

Tjejsimstarten.

Foto: Oskar Lundgren.

– Vi tycker att det känns otroligt roligt och ärofyllt att få göra detta tillsammans med Vansbrosimningen, säger Ellen Hermansson, fritidsledare på fritidsgården.

Omkring 1 200 funktionärer från ett 40-tal olika föreningar är involverade i Vansbrosimningens olika lopp. Men de senaste åren har Vansbrosimningen fått allt svårare att både behålla föreningarna och rekrytera nya.

När en privatperson ställer upp som funktionär i Vansbrosimningen för sin förenings räkning så är det en helt ideell insats för den enskilde. Däremot får föreningen 75 kronor per person och timme från Vansbrosimningen som tack för hjälpen.

– Vi tror att det finns personer som inte är medlemmar i någon förening, men som vill hjälpa till under Vansbrosimningen. Med det här initiativet kan vi fånga upp dem och samtidigt gynna en Drogfri skolavslutning, som får samma timersättning som föreningarna, säger Åsa Bergström, funktionärsansvarig på Vansbrosimningen.

Stort intresse för Drogfri skolavslutning

Drogfri skolavslutning drivs av ungdomsgården Tandtrollet och uppslutningen är stor; 2018 deltog närmare 93 procent av ungdomarna i skolavslutningseventet.

– Skolavslutningen är en riskhelg eftersom många ungdomar gör sin alkoholdebut då. Genom att vi anordnar en gemensam, drogfri skolavslutningsfest, så skjuter vi förhoppningsvis på alkoholdebuten, samtidigt som eleverna får en rolig och minnesvärd kväll tillsammans, säger Ellen Hermansson.

Dock har finansieringen varit ett återkommande problem, och fritidsgården Tandtrollet har hittills varit helt beroende av bidrag från privatpersoner och lokala företag.

Ett viktigt projekt

Förutom funktionärsprojektet är det nu möjligt för deltagarna i Vansbrosimningens lopp att skänka pengar till Drogfri skolavslutning i Vansbro när de anmäler sig till loppen.

– Drogfri skolavslutning är ett bra och viktigt projekt som finns på flera orter i Sverige och engagerar och berör många människor. Att få göra en insats för ungdomarna lokalt i Vansbro känns såklart extra bra, säger Britta Granberg, hållbarhetsansvarig på Vansbrosimningen.

Bli funktionär till förmån för Drogfri skolavslutning

Är du intresserad av att hjälpa till som funktionär under Vansbrosimningen till förmån för Drogfri skolavslutning så tar du kontakt med funktionärsansvarig Åsa Bergström via telefon 070-889 20 37 eller e-post asa.bergstrom@vansbrosimningen.se och anmäler ditt intresse. I samråd hittar ni tillsammans en uppgift som passar just dig.

Senast uppdaterad: 20 september 2019