Kvällsvandrande vuxna ska skapa lugn i Dala-Järna

Konstruktivt och framåtsyftande. Så sammanfattar fritidsgårdschefen Mia Johansson måndagskvällens allmänna möte om situationen kring fritidsgården i Dala-Järna.

Glada personer som sträcker händerna mot luften.

Kommunen har fått in många klagomål på att det är stökigt ute på samhället i Dala-Järna i samband med att fritidsgården Tandtrollet är öppen. Kommunen har gjort flera saker för att göra situationen bättre, men samtidigt säger Mia Johansson att kommunen inte kan ta ansvar för allting som händer utanför fritidsgården.

– Vi vet att det varit stökigt många gånger i samband med att fritidsgården är öppen, men vi kan ju omöjligt ta ansvar för exempelvis skadegörelse eller störningar i närliggande bostadsområde. Där måste föräldraansvaret ta vid, säger Mia Johansson.

Lösningsfokuserat

För andra gången på kort tid arrangerade därför kommunen på måndagskvällen, tillsammans med samhällsföreningen JaJärna, ett diskussionsmöte om situationen. Den här gången var uppslutningen god och enligt Mia Johansson var mötet konstruktivt och framåtsyftande.

– Det kom ett 60-tal personer. Från vår sida var fem tjänstepersoner och två politiker på plats. Vi hade också med oss kommunpolisen Lowe Hulterström. Jag tycker att det var en god ton på mötet och det allra mesta som sas var lösningsfokuserat. Det kändes som att den gemensamma inställningen var att det här är något som vi måste lösa tillsammans, och att det måste till både föräldraengagemang och civilkurage.

Börjar kvällsvandra

Rent konkret ledde mötet till att den sedan flera år slumrande organiserade kvällsvandringen, kallad Föräldrar på byn, kommer att vakna till liv.

– Jag fick i uppdrag att leta upp västar och annat material, de prylarna finns kvar. En frivillig privatperson, med stöd av mig, tog på sig sätta ihop ett schema för kvällsvandringarna. Allt kommer att administreras genom Facebookgruppen Föräldrar/vuxna på byn i Dala-Järna som drivs av privatpersoner, säger Mia Johansson, och fortsätter:

– En förutsättning som gör att jag tror att det här kommer att fungera bra är att kvällsvandrarna kommer att utgå från fritidsgården och ha tät kontakt med personalen där. Dessutom finns det nu ett stort engagemang från så väl föräldrar som andra vuxna.

Är du intresserad av att engagera dig som kvällsvandrare i Dala-Järna? Det handlar om måndags-, onsdags- och fredagskvällar. Störst är behovet på fredagar. Kontakta i så fall Mia Johansson.

Senast uppdaterad: 9 april 2019