Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 9 april 2019. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Fritidscheckar 2019

2016, 2017 och 2018 har alla barn och unga i kommunen mellan 0 och 18 år fått en fritidscheck på 500 kronor av kommunen. Checken har kunnat lösas in som betalning av aktiviteter/medlemskap i ett stort antal föreningar, samt i kommunens Simhall och Gym och Musikskolan.

Beslut: Fritidscheckar delas ut till barn och unga i kommunen mellan 0-18 år även under 2019. Varje fritidscheck är värd 500 kronor. Den beräknade kostnaden på 770 000 kronor finansieras av schablonersättningar från Migrationsverket.

Handläggare: Mia Johansson, chef för fritidsavdelningen

Ärende: Remiss av revidering av nuvarande reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst

Kollektivtrafiken Region Dalarna ska göra om reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst, och har därför skickat ut sitt förslag till nya regler till Dalarnas kommuner. Kommunstyrelsen i Vansbro har diskuterat de nya reglerna och kommit fram till ett antal punkter som man bör tänka på när man bestämmer sig för de nya reglerna.

Beslut: Kommunstyrelsen har bland annat följande synpunkter:

  • Restiden får inte blir onödigt lång, det ska planeras för så få omvägar som möjligt.
  • Ökad samordning.
  • Under ”Färdtjänstområde och omfattning” står det i förslaget att: ”Färdtjänstfordonet gör inga stopp under resans gång och väntar inte medan ärenden uträttas”. Stopp i max fem minuter bör vara accepterade.

Handläggare: Sara Beya Brand, kommunsekreterare

Ärende: Ändring av arbetsordning för kommunala pensionärs- och handikapprådet

Kommunala pensionärs- och handikapprådet har föreslagit förändringar av sin arbetsordning.

Beslut: Kommunstyrelsen lyssnar på förslaget och ändrar i rådets arbetsordning. Bland annat byter rådet namn till: ”Kommunala pensionärs- och funktionsvariationsrådet”

Handläggare: Sara Beya Brand, kommunsekreterare

Senast uppdaterad: 10 april 2019