LSS-boende först ut med solceller

I november var kommunens nya LSS-boende klart i centrala Vansbro. Under hela bygget har miljöfrågor stått i fokus och huset är miljöklassat vad gäller bland annat materialval och energiförbrukning. Nu utrustas också byggnaden med solceller.

LSS-boendet i Vansbro utrustas med solceller.

LSS-boendet i Vansbro utrustas med solceller. Foto: Anna Sanneviken.

– Så vitt jag vet är det den första kommunala byggnaden i Vansbro som får solceller på taket, säger kommunens tillförordnade fastighetschef, Olle Wiking.

Solcellerna finns i första hand till för att förse byggnaden med den elektricitet som behövs för den egna driften, men om det produceras ett överskott så kommer den elen att säljas vidare till elmarknaden.

– Men det är inget syfte i sig, säger Olle Wiking.

Exakt hur mycket energi solcellerna kommer att generera är svårt att säga innan de tagits i bruk.

Solcellsinvesteringen har delvis finansierats med pengar från länsstyrelsen. 30 procent av kostnaden, eller cirka 200 000 kronor, kommer därifrån.

Senast uppdaterad: 12 april 2019