Förtydligande om eventuella återvändare från krigsområden

Media har rapporterat att 41 kommuner har återvändare på väg– det stämmer inte.

Det som stämmer är att de berörda kommunerna har haft en eller flera personer folkbokförda i sin kommun vid tidpunkten då dessa personer reste till IS-kontrollerat område. Det betyder däremot inte att dessa personer med säkerhet har eller kommer att återvända till samma kommun där de var folkbokförda då de lämnade Sverige. Det kan också vara så att de inbjudna kommunerna har tagit emot återvändare för flera år sedan. 

Center mot våldsbejakande extremism, CVE, har bjudit in 41 kommuner, bland andra Vansbro, till ett möte den 24 april. Det med anledning av att de här kommunerna kan ha eller kan komma att få ta emot barn och vuxna som återvänt från områden som tidigare har kontrollerats av Islamiska staten (IS).

Mötet hos CVE handlar om erfarenhetsutbyte och information om olika aktörers roller och ansvar. CVE erbjuder efteråt lokalt anpassat stöd utifrån de specifika förutsättningar och behov varje kommun har.

Läs ursprungsnyheten på vår webbplats

Senast uppdaterad: 15 april 2019