Nu rustas vandrings-, cykel- och skoterleder

Under våren och sommaren ska de leder som redan finns i kommunen röjas, skyltas, färgmarkeras, spångas och lagas. Det är föreningar, under ledning av Kommunbygderådet, som gör jobbet, men kommunen äger projektet.

En liten hund på promenad i skogen.

Foto: Åsa Larsson.

Efter sommaren trycker vi nya kartor över lederna. De kommer att finnas till försäljning, samt på naturkartan.se, Länk till annan webbplats. från och med hösten/vintern 2019/2020.

För de flesta lederna finns det redan muntliga avtal mellan markägare och föreningar. De föreningar som utför arbetet har redan pratat, eller planerar att prata, med markägarna om de förändringar som kan behöva göras längs lederna. Det kan till exempel handla om att göra nya broar eller spänger.

Är du markägare och har synpunkter eller frågor om lederna? Kontakta då vår samordnare Åsa Larsson på telefon 070-419 57 08 eller e-post info@fonsterbacken.se

Senast uppdaterad: 23 april 2019