Informationsdag om eventuella IS-återvändare

I onsdags höll Center mot våldsbejakande extremism, CVE, en informationsdag för ett 40-tal kommuner som eventuellt kan få ta emot IS-återvändare. Däribland Vansbro.

‒ Den som deltagit i strider har ett stort egenansvar för sina handlingar. När det gäller mottagande är det viktigt att följa de lagar och regler som finns i det svenska samhället, och det är självklart att det svenska rättsväsendet ska döma dem som begått brott, säger Catarina Willman, tillförordnad kommunchef.

Tillsammans med kommunalrådet Stina Munters (C) och säkerhetssamordnare Niclas Jolhammar var hon på plats i Stockholm under onsdagen.

Samma regler för omhändertagande

‒ Vi fick mycket information från de myndigheter som är inblandande i ett mottagande. Det handlar, förutom CVE, även om exempelvis utrikesdepartementet, socialstyrelsen, Säpo och polisen. Mycket fokus låg på de barn som kan komma att följa med, berättar Willman.

Samma lagar gäller för omhändertagande av de här barnen, som för andra omhändertaganden inom socialtjänsten.

‒ Om ett barn som har anknytning till våldsbejakande extremism kommer till vår kommun, så ska vi ha fått kännedom om det innan via lokalpolisen, som i sin tur får informationen från Säpo. Säpo kartlägger resande och återvändare och har bra koll på svenska IS-sympatisörer, säger Willman.

Oklart läge

Det är fortsatt oklart om det redan finns, eller om det kommer att komma, återvändande IS-sympatisörer till Vansbro, men CVE finns med som ett stöd i det fortsatta arbetet.

‒ Det är viktigt att vi, tillsammans med andra aktörer, nu bildar oss en gemensam bild över läget, samverkar och arbetar strukturerat, säger Catarina Willman.

Senast uppdaterad: 25 april 2019