Okej att elda i kväll

På grund av minskad brandrisk i skog och mark har Dalarnas räddningschefer i dag, i samråd med Länsstyrelsen, bestämt att det inte blir något eldningsförbud för Dalarnas kommuner. Men var försiktig- och tänk på att ansvaret för elden är ditt.

Bild

Var alltid aktsam när du eldar oavsett om det är eldningsförbud eller inte. Du som eldar har alltid skyldighet att se till att ha utrustning för släckning av brand tillgänglig. Du ska också göra det som krävs för att förebygga brand, och hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Om elden sprider sig kan du som ansvarig göra dig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet.

Kom också ihåg att du behöver anmäla dina valborgsbrasa till Brandkåren Norra Dalarna Länk till annan webbplats..

Trevlig valborgsmässoafton!

Senast uppdaterad: 20 september 2019