Lågflygning maj-augusti

Från den 8 maj till slutet av augusti utför Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillsammans med Wermlandsflyg, flygmätningar i ett område som till största delen ligger inom Dalarnas län.

Karta över område för lågflygning

Aktuellt område är markerat med svart ram i kartbilden. Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Det handlar om så kallade geofysiska flygmätningar och syftet är att kartlägga berggrunden.

För mer information vänligen kontakta:
Henrik Johansson, SGU, telefon 018-17 92 66
Stefan Mörck, Wermlandsflyg, telefon 070-209 18 05

Senast uppdaterad: 13 maj 2019