Vi har tecknat vårt första gröna hyresavtal

I förra veckan tecknade kommunens tillförordnade fastighetschef, Olle Wiking och Camilla Andersson, rektor på Smedbergsskolan, kommunens första gröna hyresavtal.

Smedbergsskolans rektor, Camilla Andersson, och kommunens tillförordnade fastighetschef, Olle Wiking, har just tecknat vårt första gröna hyresavtal.

Smedbergsskolans rektor, Camilla Andersson, och kommunens tillförordnade fastighetschef, Olle Wiking, har just tecknat vårt första gröna hyresavtal.

Ett så kallat ”grönt hyresavtal” är en avtalsmall som innehåller ett inbyggt miljötänk. Det ger oss som fastighetsägare möjlighet att bidra till en bättre miljö.

Kontraktet tecknades med Smedbergsskolan och det är ett stort steg mot ett mer medvetet miljöarbete för både skolan och kommunen. Avtalet innebär bland annat att båda parter ska jobba för att minska energi- och materialanvändning, samtidigt som skolan också kommer att utveckla sin källsortering.

I avtalet står det också att skolan varje år i maj ska anordna en miljö- och energidag. Båda parter lovar att tänka mycket på miljön när det gäller materialval när något ska renoveras eller lagas, samt att så mycket som möjligt anpassa inneklimatet efter verksamhetens behov.

Det gröna avtalet är framtaget inom EU-projektet Effect for buildings, och målet är att Vansbro kommun framöver ska teckna fler gröna hyresavtal.

Senast uppdaterad: 21 maj 2019