Vansbro har bäst företagsklimat i Dalarna- enligt företagarna själva

När företagarna själva anger vad de tycker om företagsklimatet i kommunen får Vansbro bäst betyg i Dalarna. Det visar organisationen Svenskt Näringslivs enkätundersökning som genomförts bland företag i kommunen. Enkätsvaren väger sedan tungt i organisationens årliga ranking.

Bild

Från vänster ses Mattias Christianson, Näringslivssamverkan, Conny Blixt, ordförande Näringslivssamverkan, Stina Munters (C), kommunstyrelsens ordförande, Tobias Adielsson, Svenskt Näringsliv, och Oskar Lundgren, näringslivschef. Foto: Åsa Larsson.

Svenskt Näringsliv frågar årligen tusentals företagare i landet vad de tycker om företagsklimatet i hemkommunen. I Dalarna har 1 567 företagare svarat på enkäten i år, och när alla svar vägts samman fick Vansbro bäst betyg i Dalarna. Det sammanfattande omdömet för Vansbro blev 4,2 på en 6-gradig. Det högsta betyget kommunen någonsin fått i undersökningen.

– Mycket glädjande, och det ger en fingervisning om att vi kommer att hamna högt även i rankingen som släpps i september. Enkätsvaren är egentligen det viktigaste för oss, där är det företagarna själva som bedömer vårt arbete. Det är det enda vi kan påverka, säger Oskar Lundgren, näringslivschef i Vansbro kommun.

Rankingen totalt väger nämligen även in statistiska faktorer som exempelvis infrastruktur, närhet till flygplats, geografiskt läge och andra parametrar som är svåra att påverka.

Vågar satsa i positiv miljö

– En företagare är faktiskt bara en människa, och om hen har en positiv inställning och tycker att det är bra att vara företagare här, så kanske hen vågar satsa lite mer på sitt företag. I en positiv miljö vågar du skapa saker. Man kan tycka att ranking och statistik inte är så viktigt, men det gäller att förstå kopplingen mellan ett fungerande lokalt näringsliv och skatteintäkter som skapar en positiv utveckling i hela kommunen, säger Oskar Lundgren.

Han påpekar att det ändå är viktigt att aldrig stanna upp, och berättar om arbetet med en ny näringslivsstrategi som startar i höst. Lundgren säger också att projektet Främjande myndighetsutövning, som Vansbro driver tillsammans med fyra andra Dalakommuner, är en viktig kugge.

– Målet med projektet är att underlätta för företagarna att göra rätt, och att de ska känna ett stort stöd från kommunen. Vi vill att företagen ska ha högt förtroende för oss och vi ska ha som utgångspunkt att de vill göra rätt.

Långsiktigt arbete

I dag, onsdag, var Elisabeth Sandberg och Tobias Adielsson från Svenskt Näringsliv på plats i Vansbro för att berätta mer om resultatet.

– Vansbros långsiktiga arbete för ett bättre företagsklimat har gjort att ni år för år skapat bättre förutsättningar för företagen i kommunen. Nu handlar det om att ta nästa steg med de utmaningar som fortfarande finns för företagen, sa Tobias Adielsson bland annat.

Anna Sanneviken, kommunikatör

Senast uppdaterad: 22 maj 2019