Försvunna pengar på äldreboende utreds

Under juni har nio olika personer som bor på ett äldreboende i kommunen blivit av med totalt drygt 7 000 kronor.

­– Vi har reagerat kraftfullt och gjort polisanmälan och Lex Sarah-anmälan, säger Anna-Lena Hållmats, tillförordnad socialchef.

Det var i går som det hela upptäcktes. Vad som faktiskt hänt är fortfarande oklart, men att det saknas pengar är klarlagt, liksom att de försvunnit någon gång sedan den 1 juni i år.

De personer som är drabbade, liksom deras anhöriga/gode män och all berörd personal har informerats. Det inträffade har anmälts till polisen och enligt Lex Sarah.

– Vi ska se över alla rutiner kring hur vi förvarar pengar, och inte minst nycklar till utrymmen där det finns pengar. Nyckelskåp med personliga inlogg kanske kan vara ett alternativ framöver, säger Anna-Lena Hållmats, som ser mycket allvarligt på det inträffade.

Senast uppdaterad: 13 juni 2019