Vi planerar att öppna Plasket i slutet av vecka 27

Allt talar nu för att den tempererade utomhusbassängen Plasket i centrala Vansbro öppnar även sommaren 2019. Vansbroimningen, som sedan 2017 stått för driften av den kommunägda bassängen, beslutade efter en besiktning att det skulle bli för dyrt för dem att driva anläggningen. Nu lagar vi det mest akuta och siktar på öppning på torsdag.

Utomhusbassängen Plasket.

Utomhusbassängen Plasket öppnar förhoppningsvis i nästa vecka. Foto: Anna Sanneviken.

Det är kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters (C), som fattat ett så kallat delegationsbeslut- alltså när hon har rätt att bestämma utan att fråga hela kommunstyrelsen- om att öppna bassängen.

– Visst är anläggningen gammal och sliten, men med några mindre reparationsarbeten kan vi se till att Plasket är funktionsdugligt för den här säsongen. Vi kommer att säkerställa att badet är säkert och att det uppfyller alla krav inför öppningen, säger kommunens tillförordnade fastighetschef, Olle Wiking.

Viktigt med centralt säkert bad

Stina Munters menar att det är viktigt att det finns ett tryggt och säkert badalternativ i centrala Vansbro, för dem som av olika skäl har svårt att ta sig till andra badplatser. I sitt beslut skriver hon att: ”Plasket är viktigt utifrån integrationssynpunkt, men även en möjlighet för icke simkunniga att kunna bada då älven snabbt blir mycket djup och olycksrisk finns”.

Munters stämde av med sina kollegor i kommunstyrelsen innan hon beslutade, och alla var med på förslaget att öppna Plasket i sommar.

Överens

Vi räknar med att det kommer att kosta ungefär 200 000 kronor att driva Plasket under 2019; då ingår kostnader för upprustning och bemanning.

Vansbrosimningen och Vansbro kommun har tillsammans kommit överens om lösningen för Plasket sommaren 2019.

Senast uppdaterad: 2 juli 2019