[UPPDATERAD] Om vattenskoteråkning i kommunen

Vi har fått in klagomål från olika håll i kommunen gällande störande körning med vattenskoter i våra vattendrag.

Bild

Den som kör vattenskoter har ansvar för att följa gällande regler, samt att köra säkert och inte orsaka skada eller problem för människors hälsa, naturen eller miljön. Vattenskotrar kan vara väldigt störande på många sätt. Några exempel:

  • Störande buller: Intensiv körning inom ett begränsat område orsakar oljud och buller. Det kan vara mycket störande för både människor och djur.
  • Risk för olyckor: När du kör vattenskoter nära badande människor riskerar du att köra på dem och skada dem.
  • Påverkan på växt- och djurliv: I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
  • Störande för fågellivet: Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Var får du köra vattenskoter?

Regler för vattenskoter finns i vattenskoterförordningen Länk till annan webbplats..

Du får bara köra i allmänna farleder och i områden där länsstyrelsen beslutat om undantag från det allmänna förbudet.

Sådana undantag beviljas bara i vattenområden som liogger långt från bostads- eller fritidshusområden och som har ringa värde för exempelvis natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och friluftsliv och där allmänheten inte störs.

Just nu är det oklart hur reglerna i vattenskoterförordningen överensstämmer med gällande EU-regler. Tills vidare gäller ändå reglerna i Miljöbalken och Sjölagen; du som kör vattenskoter är ansvarig för att köra säkert och inte påverka miljön eller andra människor. 

Vem får köra vattenskoter?

Du måste vara 15 år fyllda för att få köra vattenskoter.

Vad är en vattenskoter?

Enligt länsstyrelsens definition är en vattenskoter en farkost som är kortare än fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla. Den är utformad för att köras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på den, snarare än sitter i den.

Senast uppdaterad: 22 juli 2019