Var bygger vi fiber just nu?

I förra veckan fick Vansbro Fiber 1,8 miljoner kronor av kommunfullmäktige för att kunna fortsätta fiberutbyggnaden i Tyna-Malmsta och i Uppsälje. Cirka 80 kunder får därmed sin fiber inkopplad under hösten. Just nu pågår arbetet med en handlingsplan för den fortsatta fiberutbyggnaden, som ska beslutas av fullmäktige i höst.

Bild

Fiberutbyggnaden består av två olika delar; dels byggs ett stamnät, alltså just stammen eller rotsystemet i fibernätet. För att du ska kunna använda fibernätet hemma i din dator eller surfplatta så behövs däremot också det mer finådriga så kallade accessnätet, som kan beskrivas som trädets grenar. Det är de delar av nätet som når ända ut till dig som kund, och det är accessnätet som nu byggs klart i Uppsälje samt i Tyna-Malmsta i Nås.

Gör klart stamnätet

Under sommaren arbetar Vansbro Fiber med att sammankoppla och bygga klart stamnätet. Vid årets början återstod följande stamsträckor:

  • Äppelbo Rågsveden – Sörombäcken
  • Medborgarhuset – E16 i höjd med AD Bildelar
  • Centrala Uppsälje

I slutet av juni är nu stamsträckorna genom centrala Uppsälje och Medborgarhuset – E16 klara, stamsträckan i Äppelbo blir färdig i sommar. Sen är stamnätet klart.

– Arbetet med accessnät i områdena Uppsälje samt Tyna-Malmsta kan börja nu när stamnätet är klart. I Uppsälje byggs accessnätet med stöd ur EU:s Landsbygsprogram. Om du bor i något av de här områdena är det inte för sent att beställa inkoppling av Vansbro Fiber. Fyll bara i avtalet , 143.8 kB.. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, säger Per-Erik Nilsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Prioritering bestäms i höst

Vansbro Fiber kommer inom den närmsta tiden att erbjuda fiberinkopplingar vid fastigheter som redan har fiberslang grävd till sin tomt.

Hur den fortsatta prioriteringen för fiberutbyggnaden ska se ut, bestämmer kommunfullmäktige under hösten.

Senast uppdaterad: 10 juli 2019