Håll efter häckar och buskar

För att trafiken på våra gator ska vara säker och en trygg plats för alla att vistas på är fri sikt i vägkorsningar viktigt. Träd, buskar och häckar ska vara klippta så att de inte skymmer sikten för trafikanter. Som tomtägare måste du därför hålla efter växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter för att förhindra olyckor. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Bild
Senast uppdaterad: 15 juli 2019