Nu har vi ett sammanhängande stamnät för fiber

Under sommaren har Vansbro Fiber arbetat med att koppla samman stamnätet. Nedgrävningen av stammen är nu färdig, men vissa delar saknar fibertråd i någon vecka till. Det här innebär att det nu finns ett sammanhängande stamnät från Sälen i Äppelbo hela vägen till utkanten av Lindesnäs i Nås.

Nu har därför arbetet med att fortsätta bygga ut accessnätet satt fart igen. Till att börja med kommer det byggas ut i Uppsälje samt Tyna – Malmsta i Nås, vilket i nuläget innebär cirka 80 nya kunder. Grävningen började i Uppsälje under förra veckan, och Tyna – Malmsta påbörjas senare under hösten.

Kundinstallationer kommer att kunna erbjudas allt eftersom att accessnätet färdigställs.

– Det är fortfarande inte för sent för dig som bor i de här områdena att koppla in din fastighet . Om du är intresserad kan du kontakta mig, alternativt fylla i och skicka in avtalet, säger Per-Erik Nilsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Hur den fortsatta utbyggnaden av accessnätet ska prioriteras bestäms under hösten.

Ladda ner Villaavtal fiber , 143.8 kB.

Senast uppdaterad: 12 augusti 2019